top of page

Частина 2. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?4БІЗНЕС, ЕКА

Консультує Руслан Кваша, учасник Бізнес-Ассоціації "4БІЗНЕС" та засновник ТОВ "ЕКА". Руслан - сертифікований бухгалтер-практик та фінансовий консультант у сфері оподаткування.

ЧАСТИНА ІІ: Фермерське господарство: спрощена система для ФОП

Оподаткування у 2023 році фермерських господарств в Україні також передбачає використання спрощеної системи. В цьому випадку потрібно сплачувати єдиний податок і єдиний соціальний внесок.


Господарство може обрати одну з чотирьох груп платників єдиного податку:

Перша група: повинні сплачувати єдиний податок у розмірі 10% від мінімального прожиткового мінімуму (268 грн. 40 коп. – щомісяця); єдиний соціальний внесок, 22% від мінімальної заробітної плати (1474 грн. – щомісяця / щокварталу).

Підходить невеликим фермерським господарствам, що володіють землею площею до 2 га. 

Друга група: мають сплачувати єдиний податок у розмірі 20% від мінімальної заробітної плати (1340,00 грн. – щомісячно) та ЄСВ в розмірі 22% від мінімальної заробітної плати (1474 грн – щомісяця / щокварталу). Плата єдиного податку другої групи обов’язкова, навіть якщо ФОП не отримує доходу.

Група підійде фермерському господарству, яке налічує до 10 працівників станом на початок року. 

Третя група: сплачують щоквартально єдиний податок 5% від доходу для неплатників ПДВ і 3% для платників ПДВ та ЄСВ 22% від мінімальної заробітної плати.

Четверта група: підходить господарствам, які виготовляють товарну сільськогосподарську продукцію: живих тварин, продукцію тваринного чи рослинного походження, жири та олії, готові харчові продукти. В цьому випадку обʼєктом оподаткування буде загальна кількість власних і орендованих земельних ділянок. Господарства звільняються від сплати податку на прибуток, земельного податку і рентної плати за використання води.

 

Проте, окрім вищезазначених особливостей оподаткування, є обмеження за рівнем доходу підприємства. Якщо господарство перевищує ці ліміти, його переводять на загальну систему оподаткування.


Обмеження за рівнем доходу господарств у 2023 році:

перша група — 1 118 900,00 грн;

друга група — 5 587 800,00 грн;

третя група — 7 818 900,00 грн;

четверта група — немає обмежень за рівнем доходу.

Умови перебування ФОП на єдиному податку 4 групи

До платників єдиного податку четвертої групи, крім юридичних осіб (фермерські господарства, сільськогосподарські ТОВ, тощо) належать фізичні особи – підприємці, які  діють як фермерські господарства, зареєстровані відповідно до Закону України від 19 червня 2003 року № 973-IV «Про фермерське господарство» зі змінами та доповненнями, за умови виконання наступних вимог, визначених у пп. 14.1.235 та пп. «б» пп. 4 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України:

 1. ФОП має провадити діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону про ФГ (Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 № 973-IV).

 2. Здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж.

 3. Провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси.

 4. ФОП не використовують працю найманих осіб.

 5. Членами ФГ такого ФОП можуть бути лише члени сім’ї у визначенні ч. 2 ст. 3 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ.

 6. Площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів ФГ становить не менше 0,5 гектара, але не більше 20 гектарів сукупно.

Зазначені умови є досить загальними, що на практиці внаслідок чого виникають непорозуміння, наприклад:

1)    ФОП має займатися тільки вирощуванням сільгосппродукції, чи означає, що він не може надавати іншим суб’єктам господарювання допоміжні сільськогосподарські послуги, інакше доведеться попрощатися з ЄП групи 4.

2)    ФОП та члени ФГ мають у власності та користуванні більше 20 гектарів, але для потреб ФОП використовує менше 20 гектарів, інші ділянки надаються в оренду стороннім сільськогосподарським товаровиробникам. В даному випадку ФОП не зможе перебувати на ЄП групи 4, так як в умовах п. 291.4 ст. 291 ПКУ зазначено про перебування у власності і користуванні ФОП сукупного обсягу земельних ділянок, а не про використання землі.

3)    Питання щодо використання праці найманих осіб: зокрема, з залученням працівників за трудовими договорами. То ж згідно умов за трудовими договорами не можна, однак відсутня заборона наймати працівників за цивільно-правовими договорами. В даному випадку за нормами пп. 164.2.2 і п. 297.3 ПКУ при виплаті винагороди таким працівникам за цивільно-правовими договорами ФОП зобов’язаний утримати та сплатити ПДФО і ВЗ і відобразити такі виплати у додатку 4ДФ Податкового розрахунку. 

Підтвердження статусу платника ЄП 4 групи

Як і для юридичних осіб, фізичні особи-підприємці для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку згідно з положеннями пп. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 Кодексу сільськогосподарські товаровиробники разом з податковою звітністю подають не пізніше 20 лютого поточного року до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку):

 • загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ);

 • відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

 

У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Звертаємо увагу! ФОП, які подали заяву про обрання ними спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вперше подають визначену цим підпунктом звітність протягом 20 календарних днів з дня подання такої заяви.

Бухгалтерський облік

Фермерське господарство веде бухгалтерський облік результатів своєї роботи і подає відповідним органам фінансову звітність, статистичну інформацію та інші дані, встановлені законодавством України (ст. 28. Закону України від 19.06.2003 № 973-IV «Про фермерське господарство»).

ФОП – платники єдиного податку 4 групи ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат.

Податки ФОП 4 групи: нарахування та сплата

Звітний податковий період – календарний рік.


Строк подання податкової декларації – до 20 лютого поточного (звітного) року.

Об’єктом оподаткування відповідно до п. 292-1.1 ПКУ є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільгосптоваровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

 

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки відповідно ст. 125 та 126 Земельного кодексу України виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Права власності, користування земельною ділянкою оформлюються відповідно до Закону України від 01 липня 2004 року № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Тобто, площі земельних ділянок щодо яких договори оренди не укладені або укладені, але не зареєстровані у встановленому чинним законодавством порядку, не включаються до об’єкта оподаткування ЄП 4 групи.


Базою оподаткування ЄП 4 групи є нормативна грошова оцінка (НГО) 1 га сільгоспугідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого ст. 289 ПКУ (п. 292-1.2 ПКУ). Причому відповідно до п. 5 підр. 8 розд. ХХ ПКУ для цілей нарахування ЄП групи 4 коефіцієнт індексації НГО сільгоспугідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) за 2015 та 2017-2023 роки дорівнює 1. 

 

Для отримання актуальних даних про НГО відповідних земель потрібно звертатися до територіальних підрозділів Держгеокадастру за місцем розташування земельних ділянок.

 

Ставка єдиного податку відповідно до п.293.9 ст.293 ПКУ залежить від категорії земель та їх розташування.

У відсотках бази ставка податку з одного гектара сільськогосподарських угідь становить:

 • для ріллі, сіножатей і пасовищ – 0,95% від НГО ділянки;

 • для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях – 0,57%;

 • для багаторічних насаджень – 0,57%;

 • для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях – 0,19%;

 • для земель водного фонду – 2,43%;

 • для сільськогосподарських угідь, де аграрії займаються рослинництвом в умовах закритого ґрунту – 6,33%.

Сплата єдиного податку: відповідно до пп. 295.9.2 ПКУ платники ЄП групи 4 сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

 • у I кварталі – 10 %;

 • у II кварталі – 10 %;

 • у III кварталі – 50 %;

 • у IV кварталі – 30 %.

Податок перераховують в установлений строк на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки (пп. 295.9.8 ПКУ).

Важливо !!! При нарахуванні та сплаті єдиного податку враховується мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ).

Відповідно до змін до Податкового кодексу України, які набрали чинності з 01 січня 2022 року, ПКУ доповнено статтею  381 «Визначення мінімального податкового зобов'язання».

Отже, починаючи зі звітного періоду за 2022 рік, платники податку зобов'язані у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік подавати додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов'язання.

ФОП загальної системи оподаткування та платники ЄП, які є власниками, орендарями, користувачами (в т.ч. на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до с/г угідь, які здійснюють виробництво власної с/г, а також голови сімейних ФГ у складі річної податкової декларації за 2022 рік зобов'язані подавати додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов'язання (МПЗ).

 

На позитивну різницю між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків/зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок платник зобов'язаний збільшити визначену в річній декларації суму  податку (ПДФО чи ЄП), що підлягає сплаті до бюджету, та сплатити збільшену суму податку до бюджету.

 

Звертаємо увагу!!! ФОП – платники ЄП 3 групи, які є платниками ПДВ, облік доходів і витрат ведуть за типовою формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України. ФОП  - платники ЄП 3 групи ведуть облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної с/г продукції окремо від обліку доходів і витрат від інших видів підприємницької діяльності. ФОП – платники єдиного податку 4 групи ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат.

Пільги зі сплати єдиного податку

Тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України:

 

1)    Добровільна сплата ЄСВ за себе (ФОП) - п.9-19 розділу VIII Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» ФОПи-єдинники (як і ФОП на загальній системі оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, і члени фермерського господарства) звільняються від сплати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців.

2)    звільнені від нарахування та сплати ЄП платники 4 групи якщо площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду розташовані на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії. Не сплачувати податок можуть як власники земель, так і ті, що користується ними на умовах оренди. Пільга діє до звільнення території або до завершення бойових дій і не поширюється на земельні ділянки, розташовані на територіях, на яких активні бойові дії або тимчасова окупація рф завершені до 01.05.2022 року (пп. 69.33 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

 

Відповідні зміни внесені в Податковий кодекс України на підставі Закону України від 11 квітня 2023 року № 3050-IX, платники мають право відкоригувати нараховані податкові зобов’язання з ЄП 4 групи за період березень 2022 року - 2023 рік шляхом подання уточнюючих податкових декларацій за відповідні звітні періоди.

Важливо дотримуватися всіх обмежень та правил, щоб уникнути юридичних проблем та забезпечити успішне функціонування бізнесу. Надання якісних бухгалтерських послуг та підтримка в сфері оподаткування є ключем до успіху підприємця.

За консультаціями щодо оподаткування звертайтесь до ТОВ "ЕКА" - 38(096)8360711

Для учасників Бізнес асоціації "4БІЗНЕС" - особливі умовиспівпраці

34 перегляди0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

Comments


bottom of page