top of page

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?


Кваша Руслан

Консультує Руслан Кваша, учасник Бізнес-Ассоціації "4БІЗНЕС" та засновник ТОВ "ЕКА". Руслан - сертифікований бухгалтер-практик та фінансовий консультант у сфері оподаткування. Він має понад 20 років досвіду проведення перевірок та податкового консультування підприємств у різних галузях, включаючи аграрну промисловість, виробництво, торгівлю та будівництво. Руслан також володіє практичним досвідом постановки та ведення бухгалтерського та податкового обліку на сільськогосподарських і виробничих підприємствах.


У цій статті розглянемо, які податки сплачує фермерське господарство, які системи оподаткування існують, їх відмінності і особливості та яку краще обрати аграрієві.

Особливості оподаткування фермерських господарств: для фізичних осіб

Податковим кодексом України (далі по тексту - ПКУ) визначено дві системи оподаткування фізичних осіб:

Кожна система оподаткування має свої особливості та переваги. Перед вибором варто розрахувати податкове навантаження в цих системах оподаткування, і обрати ту, де воно найнижче. Незалежно від форми підприємницької діяльності, фермерські господарства можуть бути платниками ПДВ.


БЛОК І: Фермерське господарство: загальна система оподаткування для ФОП

Загальна система оподаткування можлива у випадках, коли у ФОП є:

 • заборонені для спрощеної системи види діяльності, наприклад діяльність у сфері аудиту, технічних досліджень, організація та проведення гастрольних заходів, брокерська діяльність;

 • потреба у заборонених для ЄП способах розрахунків, наприклад бартер та інші негрошові розрахунки;

 • ФОП перевищує дозволений ліміт виручки (доходу), який дозволений для 3 групи єдиного податку. Для 2023 року це 7 818 900 грн. (або 1167 мінімальних зарплат на 01.01.2023).

Загальна система оподаткування вигідна для господарств, які мають значні витрати, оскільки податки сплачуються з чистого прибутку, а не з доходу. Щоб зрозуміти чи доцільно обирати загальну систему, потрібно визначити, які доходи планує отримувати господарство та які витрати матиме.


Податки на загальній системі оподаткування

Якщо фермерське господарство працює як фізична особа-підприємець, то на загальній системі оподаткування сплачує такі податки, збори та обов’язкові внески:

 • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;

 • військовий збір (ВЗ) – 1,5%;

 • єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22% (мінімальна сума 1474,00 грн, максимальна 22110,00 грн на місяць)

Перевага загальної системи у порівнянні зі спрощеною – податки сплачуються не з доходу, а з прибутку. Прибуток (чистий оподатковуваний дохід, скорочено - ЧОД) – це доходи ФОП, зменшені на дозволені витрати.

У разі наявності у підприємця значних витрат вигіднішою стає саме загальна система, а не спрощена (єдиний податок).

Сплата вказаних податків і зборів з отриманого чистого оподатковуваного доходу (або прибутку) за формулами:

 • ПДФО = ЧОД×18%

 • ВЗ = ЧОД×1,5%

 • ЄСВ = ЧОД×22%

Порядок розрахунку та сплати ПДФО, ВЗ для ФОП практично не змінюється, окрім складу витрат, що впливає на чистий оподатковуваний дохід.

Крім того, ФОП на загальній системі може додатково сплачували такі податки:

 • ПДВ (за умови реєстрації платником або якщо обсяг доходу у річному звіті перевищує мільйон гривень). У такому разі потрібно додатково подавати відповідну декларацію та складати накладні. Якщо ФОП працює без ПДВ, цю вимогу можна ігнорувати;

 • податки із заробітної плати найманих працівників (у разі оформлення): ПДФО, ЄСВ та військовий збір;

 • податок на доходи нерезидентів («податок на репатріацію»). Стандартна ставка - 15%, але вона може бути меншою за наявності угоди між країнами про захист від подвійного оподаткування. Збір актуальний для підприємців, що виплачують доходи компанії-нерезиденту. Податкову ставку треба розраховувати саме з суми цього доходу. Для цього ФОП подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств з Додатком ПН, яку подають юрособи, за підсумками звітного року (пп. 133.1.4 ПК, пп. «г» п. 137.5 ПКУ).

 • Інші податки та збори, які доведеться платити залежно від виду діяльності ФОП, наприклад: транспортний податок, акцизний податок, екологічний податок, земельний податок, податок на нерухомість, рентна плата, туристичний збір тощо.

Облік доходів і витрат для ФОПа на загальній системі оподаткування

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі – Книга), у якій щоденно на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді (п. 177.10 ПКУ).

Книга обліку доходів і витрат ведеться за типовою формою, яка затверджена наказом Мінфіну від 13.05.2021 р. № 261 (далі – Наказ № 261). Цим же наказом затверджений і Порядок ведення даної Книги. Реєструвати Книгу не потрібно.

Чинним законодавством допускається ведення Книги не тільки у паперовій, але й у електронній формі (п. 177.10 ПКУ). Брошурувати, шнурувати, роздруковувати чи використовувати електронний підпис при веденні Книги обліку доходів і витрат не потрібно.

Оскільки на загальній системі фізична особа-підприємець оподаткування здійснює від чистого доходу. Дуже важливо розуміти, що належить до витрат, а що не буде враховано під час підрахунку прибутку

Пунктом 177.4 ст. 177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, а саме:
 • витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (п.п. 177.4.1 п. 177.4 ст. 177 ПКУ);

 • витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі – працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розд. IV ПКУ) (абзац перший п.п. 177.4.2 п. 177.4 ст. 177 ПКУ);

 • обов’язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників у випадках, передбачених законодавством (абзац другий п.п. 177.4.2 п. 177.4 ст. 177 ПКУ);

 • суми податків, зборів, пов’язаних з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи – підприємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи – підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів житлової нерухомості); суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом; платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою – підприємцем, роялті на користь правовласників, як винагорода за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав чи як відрахування на користь правовласників на підставі договорів, укладених таким платником податку з організаціями колективного управління відповідно до Закону України від 15 травня 2018 року № 2415-VIII «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» із змінами та доповненнями, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, пов’язаних з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця (п.п. 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 ПКУ);

 • інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 – 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 ПКУ, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (п.п. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 ПКУ).

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат (п.п. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 ПКУ).


Звітність ФОП на загальній системі

Фізичні особи – підприємці подають:

 • за весь календарний рік;

 • частину року (у випадку коли ФОП зареєстровані в середині року або переходили із загальної системи на спрощену і навпаки).

Зверніть увагу!

До 2023 року ФОП подавали річну декларацію про доходи протягом 40 календарних днів після закінчення звітного року (п.п. 49.18.5 ПКУ). Цей пункт скасовано Законом України № 2520 від 15.08.2022 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України» і тепер для ФОП (як для ФО) діє п. 49.18.4 ПКУ.

Тому, декларацію про майновий стан і доходи за підсумками року ФОП зобов’язані подати протягом календарного року – до 1 травня року, що настає за звітним (п. 49.18.5 ПКУ).

У разі, якщо протягом звітного періоду підприємець на загальній системі оподаткування діяльність не проводив і дохід від підприємницької діяльності не отримував, а також не мав інших доходів з джерел їх походження з України та іноземних доходів, то має право не подавати податкову декларацію та додаток Ф2.

2) Об’єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску) – по найманим працівникам, щокварталу.


Сплата ПДФО та авансових внесків

Правила, за якими врегульована загальна група оподаткування, передбачають розрахунок податку за сумою річного прибутку. Водночас треба сплачувати ПДФО у вигляді авансових внесків.

Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними обліку доходів і витрат, що ведеться згідно з пунктом 177.10 цієї статті, кожного календарного кварталу та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується (пп. 177.5.1 Податкового кодексу України).

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту його сплати (пп. 177.5.3 ПКУ).

За не сплату, або несвоєчасну сплату суми грошового зобов’язання, визначеного ним в річній податковій декларації, застосовують відповідальність у вигляді штрафних санкцій та пені.

Оскільки остаточний розрахунок ПДФО за звітний податковий рік здійснює платник самостійно за даними, що зазначив у річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним упродовж року ПДФО на підставі документального підтвердження факту його сплати, штрафні санкції за несвоєчасну сплату авансових платежів не застосовують.

Важливо дотримуватися всіх обмежень та правил, щоб уникнути юридичних проблем та забезпечити успішне функціонування бізнесу. Надання якісних бухгалтерських послуг та підтримка в сфері оподаткування є ключем до успіху підприємця.

За консультаціями щодо оподаткування звертайтесь до ТОВ "ЕКА" - 38(096)8360711

https://www.eka-consulting.com.ua

Для учасників Бізнес асоціації "4БІЗНЕС" - особливі умови співпраці
103 перегляди0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

Comments


bottom of page